Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
  • inspektorem ochrony danych w firmie jest Marek Niemiec, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MZK, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Niemiec

Opcje strony

do góry