Biuletyn Informacji Publicznej Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje - Zarząd firmy - Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 13:45

Zarząd firmy

Środa, 23 marca 2011

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Informacje dotyczące Organów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Stalowa Wola, osób sprawujących funkcje i ich kompetencji.

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.


Skład Zarządu:

mgr Anna Pasztaleniec
Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o.
e-mail: apasztaleniec@mzk.stalowa-wola.pl

 

Prokurent samodzielny:

inż. Henryk Kociołkowski
e-mail: hkociolkowski@mzk.stalowa-wola.pl


DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

  • Zbigniew Paleń
  • Paweł Ros
  • Stanisław Nikiel

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Data modyfikacji : 03.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marek Niemiec
©2008-2019 Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL