Biuletyn Informacji Publicznej Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje - Zarząd firmy - Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2019, 11:43

Zarząd firmy

Środa, 23 marca 2011

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Informacje dotyczące Organów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Stalowa Wola, osób sprawujących funkcje i ich kompetencji.

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.


Skład Zarządu:

mgr Radosław Sagatowski
Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o.
e-mail: rsagatowski@mzk.stalowa-wola.pl

mgr Przemysław Skrzypek
Zastępca Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o.
e-mail: pskrzypek@mzk.stalowa-wola.pl

 

Prokurent samodzielny:

inż. Henryk Kociołkowski
e-mail: hkociolkowski@mzk.stalowa-wola.pl

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

 

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

Edmund Myszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Woźniak – Z-ca Przewodniczącego

Anna Bożek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zbigniew Paleń

Jerzy Ludian

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Data modyfikacji : 11.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marek Niemiec
©2008-2019 Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL