Biuletyn Informacji Publicznej Projekt Funduszu Spójności - Projekt FS - Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2019, 11:43

Projekt FS

Środa, 23 marca 2011

Projekt Funduszu Spójności

Główne informacje dotyczące projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 "GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W STALOWEJ WOLI"

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.


PROJEKT FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NR 2003/PL/16/P/PE/042
"GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W STALOWEJ WOLI"


Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu:
Beneficjent - Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli.

Całkowity koszt Projektu:
19 921 000 EUR

Koszty kwalifikowane Projektu:
19 060 000 EUR, w tym:

dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności:
13 151 400 EUR (69% kosztów kwalifikowanych Projektu)

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2008-2019 Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL