Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2024, 14:36

DANE TELEADRESOWE

Adres:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o.                     
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-000-30-71

Sekretariat:
tel. 48 (015) 842 34 11, 842 34 12, 844 26 99
fax: (015) 842 19 50
e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/mzkstwola/SkrytkaESP


Biuro Obsługi Klienta:
tel. (015) 844 39 78

Centrala:
tel. (015) 842 34 11
tel. (015) 842 16 91
tel. (015) 844 26 99

tel. (015) 842 04 63

Dział Handlowy:
Kontakt: (015) 842 22 37
Stan wodomierzy: (015) 844 39 78

Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
Kontakt: (015) 842 22 37
Kierownik Zakładu: (wew. 321)
Z-ca Kierownika: (wew. 318)
Awarie wodno - kanalizacyjne: 694 331 582
e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

Dział Realizujący Projekty:
Kontakt: (015) 814 91 12 (Kuźnia Przedsiębiorczości)

Zakład Transportu:
Kontakt: (015) 842 09 58

Zakład Oczyszczania Miasta:
Kontakt: (015) 842 34 12 wew.310, 333

Zakład Komunikacji Miejskiej (ZKM):
Kontakt: Dyspozytor (015) 842 39 19
Diagnostyka (015) 844 85 81
Stacja Napraw Pojazdów (015) 844 85 81

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Składowisko:
Kontakt: (015) 642 65 05
Rupieciarnia, ul.1-go Sierpnia 18A, tel: (015) 843 55 50
Rupieciarnia 2, u.COP 38, tel: (015) 810 93 30 wew.32

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK)
ul.: COP 25
Kontakt: (015) 810 93 30

Miejska Oczyszczalnia Ścieków:
ul.: Działkowa 1
Kontakt: (015) 842 28 93

Numery telefonów komórkowych do kontaktu w przypadku awarii telefonów stacjonarnych:

  • Stacja Uzdatniania Wody (zgłaszanie awarii): 694 331 582
  • Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta: 662 190 065, 662 190 060
  • Miejska Oczyszczalnia Ścieków: 602 520 186
  • Zakład Transportu: 662 190 069
  • Biuro Obsługi Klienta (przyjmowanie stanów wodomierza): 795 270 151
do góry