Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Organizacja

Szczegółowe informacje dotyczące Organizacji Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli (piony organizacyjne, jednostki strukturalne).

Przedsiębiorstwo w ujęciu funkcjonalnym podzielić można na trzy piony:

  • pion administracyjno-prawny
  • pion finansowo-ekonomiczny
  • pion techniczno-inwestycyjny


W ujęciu strukturalnym w przedsiębiorstwie wyróżnić można oddzielne jednostki:

  • Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta - zajmujący się letnim i zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników, eksploatacją składowiska odpadów, odbiorem i transportem odpadów oraz utrzymaniem sprzętu mechanicznego,
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (Składowisko ZUO) - zajmujący się eksploatacją składowiska odpadów, doczyszczaniem surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki, obsługą Rupieciarni (PSZOK),
  • Zakład Komunikacji Miejskiej (ZKM) - zajmujący się obsługą miejskiego transportu publicznego,
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - zajmujący się eksploatacją ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pompowni,
  • Miejską Oczyszczalnię Ścieków prowadzącą eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych - zajmujący się redukacją odpadów biodegradowalnych na składowisko,
  • Labolatorium Badania Wody i Ścieków - zajmującego się obsługą zakładów będących w strukturze spółki MZK.


MZK Sp. z o.o. prowadzi eksploatację obiektów oraz remonty i konserwację. Własnością MZK są sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody, stacja uzdatniania wody, składowisko odpadów oraz elementy kanalizacji deszczowej.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Data modyfikacji : 13.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Głogowska

Opcje strony

do góry