Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Informacje dotyczące Organów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Stalowa Wola, osób sprawujących funkcje i ich kompetencji.

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.


Skład Zarządu:

mgr Radosław Sagatowski
Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o.
 

mgr inż. Przemysław Skrzypek
Zastępca Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o.
 

 

Prokurent samodzielny:

inż. Henryk Kociołkowski
 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICTWA PROKURY SAMOISTNEJ (SAMODZIELNEJ), PROKURENT MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
 

Organ nadzoru - Rada Nadzorcza:

Edmund Myszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Florek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Pałka

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Data modyfikacji : 03.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Jocek

Opcje strony

do góry