Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenie do złożenia informacji o cenie w celu oszacowania kosztów przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu „Aktywizacja- rewitalizacja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zaprasza do złożenia informacji o cenie w celu oszacowania kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. „Obsługa pilarki spalinowej” wraz z egzaminem zewnętrznym dla 2 osób oraz szkolenia kompetencyjnego pn. „Florysta” dla 1 osoby, które będą realizowane w ramach projektu  „Aktywizacja- rewitalizacja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Metadane

Data publikacji : 30.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Woźniak

Opcje strony

do góry