Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenie do złożenia informacji o cenie w celu oszacowania kosztów dostawy wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dla Zakładu mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli dla zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli”

MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zaprasza do złożenia informacji o cenie w celu oszacowania kosztów dostawy wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dla Zakładu mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli dla zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Metadane

Data publikacji : 17.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Woźniak

Opcje strony

do góry